شرکت نارین سنگ باختر
تولیدات

در کارخانه نارین سنگ باختر فلدسپار در دو واحد جداگانه خردایش و میکرونیزه و با استفاده از روش مگنتینگ کامل تولید می گردد.
در واحد خردایش فلدسپار با کد های FA10 – FA13 – FAB30 – FAB50 جهت مصرف انگوب و لعاب تولید می گردد.
در واحد میکرونیزه فلدسپار با استفاده از Ball Mill و خط تولید Full Ceramic و در اندازه های ۲۰۰MٍESH و ۳۰۰MESH و با کدهای FM120 و FSP110 جهت مصارف لعاب و فریت تولید می گردد.

آنالیز شیمیایی فلدسپارهای تولید شده در شرکت نارین سنگ باختر دارای دو فرمول عمومی ذیل است :

Type A :

SIO2
%
AI203
%
FE203
%
TIO2
%
CAO
%
MGO
%
NA20
%
K20
%
S
%
LOI
%
MNO
%
P2o5
%
74.61 14.72 0.1 0.03 0.78 0.09 3.64 5.5 <0.01 0.3 0.01 0.21


 
Type B:

SIO2
%
AI203
%
FE203
%
TIO2
%
CAO
%
MGO
%
NA20
%
K20
%
S
%
LOI
%
MNO
%
P2o5
%
74.15 14.61 0.22 0.03 0.94 0.15 3.51 5.32 <0.01 0.96 0.01 0.35